• mk
  • en
  • sq
  • de

TRANSPORT


Veprimtaria bazore e Deni Internacional është transport ndërkombëtar. Kompania jonë disponon me automjete transportuese bashkëkohore për çdo lloji të mallrave (të paletizuar/të papaletizuar, materie të rrezikshme-ADR etj.) Speciale është transporti i përbashkët por ofrojmë edhe transport veç e veç.Gjithashtu ne ofrojmë:

  • Linja të rregullta të transportit dhe dërgesa prej Maqedonisë, Shqipëri dhe Kosovë dhe deri te vendet evropjane dhe anasjelltas;
  • Konsolidimi i dërgesave dhe optimizimi i harxhimeve të transportit;
  • “Avio” mjete për dërgesa të shpejta;
  • 24 orë komunikim me automjetët;
  • GPS pozicionim dhe përcjellja e automjeteve në çdo kohë;
  • Sigurime CMR komplete për të gjitha automjetët;
  • Komunikim i shkëlqyer me bashkëpunëtorët tanë;

KONTAKTET

+389 (0)2 2581 700

info@deniint.com.mk