• mk
 • en
 • sq
 • de

PAJISJET MAGAZINIEREPër funkcionim të plotë të ambientit të depos Tuaj Deni Internacional Ju ofron zgjidhje komplete për deponim, manipulim dhe mirëmbajtje. Përfaqësues të brendeve LINDE Material Handling.

Njërat nga brendet më të mira botërore për prodhim të autongritësve të çdo lloji, tani edhe në vendin tonë. LINDE Material Handling autongritës janë sinonim për kualitet dhe dizajn. Në pajtim me kërkesat e kompanisë Suaj do të mund të zgjidhni autongritës elektrik, dizel ose LPG. Deni Internacional do t`u ofrojë balans më të mirë në mes të çmimit dhe përformacave, pavarësisht nga ajo se për cilën do të vendosni, për:

 • Furnizim me autondritës të ri ose të përdorur;
 • Huazim;
 • Mirëmbajtje, servisim dhe shitje e pjesëve rezervë;
 • Sistemi i raftave në pajtim me nevojat dhe dimensione Tuaja;
 • Projekt dhe plan i kompletuar për pajisje të ambientit magazinor;
 • Mundësi për deponim të mallrave në çdo dimension dhe peshë;
 • Deri në 100% shfrytëzim i ambientit Tuaj;
 • Mundësi për dërgesën dhe montazhën Tuaj.

INFORMACION

linde@deniint.com.mk

+389 (0) 2 2581 757

Lager i prodhimeve