• mk
 • en
 • sq
 • de

SHPEDICIONObligimi ynë është që në kohë, në mënyrë të shpjetë dhe kualitative të bëhet kryerja e formaliteteve doganore, me qëllim që klientët tanë sa më shpejtë të disponojnë me mallin e tyre. Ofrojmë shërbime të tërësishme për Ju, përmes:

 • Kryerjen e të gjitha procedurave në zonat e lira ekonomike në Maqedoni;
 • Procedura të lehta për doganim lokal gjatë eksportit dhe importit;
 • Përgatitjen e dokumenteve për procedura tranzite dhe procedura më të lehta Dërgues i autorizuar;
 • Paraqitja e mallrave në depon doganore me procedurë të lehtësuar Pranues i autorizuar;
 • Eksport dhe import i rregulltë;
 • Eksport dhe import i përkohshëm;
 • Rieksport;
 • Dërgimi dhe marrja e mallrave prej dere në derë.

Disponojmë me zyra në Shkup, Zona e lirë ekonomike Bunarxhik, Aeroporti Shkup, Shtip, Kavadar, Manastir dhe në kalimin kufitar Tabanovce.


Jemi të gatshëm që t`u përshtatemi nevojave dhe kërkesave Tuaja.

KONTAKTET

+389 (0)2 2581 760

info@deniint.com.mk