• mk
  • en
  • sq
  • de

Shërbimet tona


https://www.deniint.com.mk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0011-640x480.jpg

TRANSPORT

DENI INTERNACIONAL

Veprimtaria bazore e Deni Internacional është transport ndërkombëtar. Kompania jonë disponon me automjete transportuese bashkëkohore për çdo lloji të mallrave. Speciale është transporti i…https://www.deniint.com.mk/wp-content/uploads/2018/12/IMG_3717-640x480.jpg

SHPEDICION

DENI INTERNACIONAL

Obligimi ynë është që në kohë, në mënyrë të shpjetë dhe kualitative të bëhet kryerja e formaliteteve doganore, me qëllim që klientët tanë sa më shpejtë të disponojnë me mallin e tyre.https://www.deniint.com.mk/wp-content/uploads/2018/12/IMG_3817-640x480.jpg

DDP

DENI INTERNACIONAL

Deni Internacional disponon me Depo Doganiere Publike me 6500 m2 të hapur dhe 4625 m2 ambient të mbyllur. Ofrojmë mundësi për magazionim, ripaketim dhe etiketim të mallrave të ndryshëm si dhe:https://www.deniint.com.mk/wp-content/uploads/2018/12/IMG_3719-640x480.jpg

AUTOHOF 001

DENI INTERNACIONAL

Deni Autohof 001 001 është i pari edhe i vetmi Autohof në Maqedoni. Për vozitësin profesional dhe opinionin e përgjithshëm ofrojmë shërbime të kualitetit të lartë me çmime të volitshme.PAJISJET MAGAZINIERE

Lager i prodhimeve

DENI INTERNACIONAL

SHËRBIME TË TJERAPAJISJET MAGAZINIERE

Për funkcionim të plotë të ambientit të depos Tuaj Deni Internacional Ju ofron zgjidhje komplete për deponim, manipulim dhe mirëmbajtje. Përfaqësues të brendeve.TERMINALI

Si pjesë e punës sonë është edhe TERMINALI DOGANOR PËR IMPORT EKSPORT, mundësi për vendosjen e 150 automjeteve transportuese dhe peshojë digjitale.