• mk
  • en
  • sq
  • de

AUTOHOF 001


Deni Autohof 001 001 është i pari edhe i vetmi Autohof në Maqedoni. Për vozitësin profesional dhe opinionin e përgjithshëm ofrojmë shërbime të kualitetit të lartë me çmime të volitshme. Lokacioni iDeni Autohof 001 është i ndërtuar në përputhshmëri me Terminalin Eksportues Doganor Shkup.


Deni Autohof 001 është ndërtuar sipas standardeve autohof evropjane dhe është vend në të cilën secili dëshiron të rrijë, të pushojë dhe të kënaqët në ambientin e përshtatshëm dhe ushqim të shishëm si dhe të shërbehet nga personeli.

Kur është fjala për kualitetin dhe standardet e derivative dhe shërbimeve të pompës së benzinit, Ju bindim se gjiçka është me standarde ndërkombëtare, kualiteti më i madhë dhe çmime të volitshme.


DENI AUTOHOF 001 JU DËSHIRON RRUGË TË MBARË!

KONTAKTET

+389 (0)2 2581 752

info@deniint.com.mk