• mk
 • en
 • sq
 • de

DEPO DOGANIERE PUBLIKEDeni Internacional disponon me Depo Doganiere Publike me 6500 m2 të hapur dhe 4625 m2 ambient të mbyllur. Ofrojmë mundësi për magazionim, ripaketim dhe etiketim të mallrave të ndryshëm si dhe:

 • Ruajtje të përkohshme deri në 20 ditë;
 • Deponim doganiere (U-7);
 • Deponimin e mallrave në transit;
 • Kushte të veçanta për deponimin e prodhimeve farmaceutike, helmuese, mallrave teknike dhe elektronike delikate;
 • Deponimi i automobilave, automjetve ngarkuese dhe mallra dhe maqina jashtëgabarite;
 • Pajisje teknike më bashkëkohore;
 • Distribuim i mallrave në hapsirën e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë, Turqisë, Bullgarisë dhe Greqisë;
 • 24/7 ngarkim dhe shkarkim të mallrave dhe video mbikëqyrje të kompletuar;
 • Sistem raftash në 70 % të magazinës;
 • Ekipi profesional në disponimin tuaj.

DDP Deni Internacional ka lokacion të shkëlqyer në hyrje të Shkupit duke u ofruar çasje automjeteve ngarkuese të rënda, duke iu larguar zonës qëndrore të qytetit. Infrastruktura e volitshme, autostrada E-75 dhe qarkorja rreth Shkupit, mundësojnë çasje të lehtë nga dhe prej të gjitha drejtimeve (Beogradi, Prishtina, Velesi dhe Tetova).

KONTAKTET

+389 (0)2 2581 716

info@deniint.com.mk