• mk
 • en
 • sq
 • de

ЈАВЕН ЦАРИНСКИ СКЛАДДени Интернационал располага со Јавен Царински Склад со 6500m2 отворен и 4625m2 затворен простор. Нудиме можност за складирање препакување и етикетирање на различни видови стока како и:

 • Привремено чување до 20 дена;
 • Царинско складирање (U-7);
 • Складирање на стока во транзит;
 • Посебни услови за складирање на фармацевтски производи, отрови, техничка и осетливо електронска стока;
 • Складирање на автомобили, товарни возила и вонгабаритна стока и машини;
 • Најсовремена техничка опрема;
 • Дистрибуција на стока во рамките на Македонија, Косово, Албанија, Tурција, Бугарија и Грција;
 • 24/7 утовар и истовар на стока и комплетен видео надзор;
 • Сталажен систем во 70% од магацинот;
 • Професионален тим на ваше располагање;

ЈЦС Дени Интернационал има одлична локација на влезот во Скопје, овозможувајќи пристап на тешки товарни возила, избегнувајќи го централното градско подрачје. Поволната инфраструктура, автопатот Е-75 и обиколницата околу Скопје, овозможуваат лесна достапност од и кон сите насоки (Белград, Приштина, Велес и Тетово).

КОНТАКТ

+389 (0)2 2581 716

info@deniint.com.mk