шпедиција

Тел: +389 (0) 2 2581 760
Факс: +389 (0) 2 2581 720

За општи информации:
Е-mail: info@deniint.com.mk

slika od kancelarii

strelkaШпедиција

Наша обврска е навремено, брзо и квалитетно завршување на царинските формалности со цел, нашите клиенти навремено да располагаат со сопствената стока.

Нудиме комплетна услуга за Вас, преку:


  1. • Извршување на сите постапки во слободните економски зони во Македонија;
  2. • Поедноставени постапки за Локално царинење при увоз и извоз;
  3. • Подготовка на документи за транзитна постапка и поедноставена постапка Овластен Испраќач ;
  4. • Пријавување на стока во царинско складиште со поедноставена постапка Овластен Примач ;
  5. • Редовен увоз и извоз ;
  6. • Привремен увоз и извоз ;
  7. • Реекспорт ;
  8. • Достава и подигнување на стоката од врата до врата ;

Располагаме со канцеларии во Скопје, Слободна Економска Зона Бунарџик, Аеродром Скопје, Штип, Кавадарци, Битола и Граничен премин Табановце.

Подготвени сме да се прилагодиме на вашите барања и потреби.